Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie
al. Powstańców Wielkopolskich 72

Rejestracja online

PRZERWA TECHNICZNA.